Home | Search | Contact Us
kilometre
 
About us Projects Articles Resources Community FAQ Gallery
 
You are here » Home arrow About us arrow Staff Decrease font size Increase font size Default font size
Staff PDF Print E-mail

Liesl Theron,
Executive Director

ImageLiesl Theron is die stigter van die menseregte organisasie Gender DynamiX wat vrye uiting van geslagsidentiteit bevorder met die fokus op diegene wat transgender, transseksueel en geslags nie-konformerend is. As geslagsaktivis is sy ook aktief betrokke  by die georganiseerde “ LGBTI” sektor van Suid Afrika. Haar werk fokus op die oorvleueling en interaksie tussen individue se geslag, liggaam en Andersheid. Haar navorsing wat deel vorm van haar Honneursgraad aan die Universiteit van Kaapstad, ondersoek die stryd, ondersteuning en vorming van identiteit van naasbestaandes ( SOFFA’s) van transmense, en meer spesifiek in verband met verhoudings.

Sy is in 2007 as beurshouer geselekteer by die vierde jaarlikse Sekssualiteits Leierskapsontwikkeling Beurs van die African Regional Sexuality Resource Centre wat in Lagos, Nigeria gebaseer is, en wat ‘n navorsingsbers ingesluit het. Haar onderwerp: “(Un)Accessible Shelters For LGT People In Cape Town”  wat ook die uitvoerbaarheid van die daarstelling van skuiling vir hawelose transmense ondersoek, is in Desember 2007 voltooi en is deur die sentrum gekies vir publikasie. Die boek is in Ethiopië bekend gestel in 2010 gedurende die 4e Africa Conference on Sexual Health and Rights. Fanele, 'n imprimatur van Jacana media, het die boek gepubliseer met die titel: Tapestry of Human Sexuality in Africa.

Gender Dynamix het nou ook hulle eerste boek gepbubliseer, 'n versameling getiteld TRANS: Transgender Life Stories from South Africa. Liesl was in noue voeling met die ontwikkeling van die boek, vanaf die proses van onderhoude en konseptualisering tot die rol wat sy gespeel het in die fokusgroep. Sy het 'n hoofstuk bygedra met die titel The SOFFA perspective.

English version of Liesl's Bio 

 


He-Jin Kim
Fundraiser

He-Jin Kim is a lesbian transgender woman and former sex worker. She was born in South-Korea, but raised through adoption, foster families and youth shelters in Belgium. When she came of age, she relocated to the Netherlands where she transitioned. After living in South Korea for a year and half, she is now residing in South Africa. Through the years she has worked locally, regionally and internationally on sexual rights, human rights, sex worker's rights, queer women's issues and transgender issues. Over 10 years time, she has moved from being homeless, uneducated and unemployed on the streets of Amsterdam, to a respected activist internationally and an expert on HIV, sexuality and human rights. Among others, she has worked with and for YouAct (European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights), LABRYS in Kyrgyzstan, the Korean Transgender Activist Network, the Centre for Women’s Culture and Theory in Seoul, the Prostitution Informationcentre in Amsterdam, the International Committee on Rights of Sex Workers in Europe, AIDS Legal Network in Cape Town, and Gender DynamiX.

As a result of lacking an own cultural identity, she eats kimchi with pap and wors, and makes sushi for friend's braais. An autodidact in every way, she overeducated herself in many useless things, considers correct use of the semi-colon the apex of sexiness, and recently decided that quitting smoking is as valid a hobby as any other. She loves cupcakes and can’t live without decent moisturising lotion at hand.

Having been a sex worker, she isn’t remotely ashamed of anything, rather she’s proud of her experiences in life and will never allow the world to tell her she’s a victim

Whitney Quanita Booysen
Outreach Co-Ordinator

Whitney Quanita Booysen is die Outreach Coordinator van Gender DynamiX. Sy is afkomstig van Lutzville, ‘n plattelandse dorpie in die Weskaap naby Vredendal. Sy is gekwalifiseer as ‘n Gemeenskaps Ontwikkelingswerker en het al verskeie gemeenskapswerk posisies gevul.

Whitney is iemand wat glo in vroue regte vir al transvroue regte en is ‘n aktivis op hierdie gebied.Sy is baie lief vir Geestelike dans en is ook ‘n netbal speelster.

 English version of Whitney's Bio 

Charlie Takati
Outreach Officer

Charlie Takati uzalelwe eMpuma koloni e Debe Nek kwindwo yaseZihlahleni.Uzalwa nguSindeka Takati ukhule ekuzazini kwakhe eyinkwenkwe ethandwa nguyiseMkhulu ngenxa yokuba eyintombi enobukhwenkwe.UNina wayengakholwa ke noko esithi akazelanga nkwenkwe yena.ukhule ke engumntwana othanda ukuzihlalela yedwa ezinika ithuba lokuqwalasela imeko yesini sakhe esasimkhataza ubomi bakhe bonke,kwiminyaka ephakathi kwesibini nesithathu wabuza kuNina esithi”Mama asikho na isibhedlela esinganditshintshayo ndibe yinkwenkwe” waphendula ke uNina ngeligxininisayo ukuba asikho kwaye asinakuze sibekho.kuthe emveni kwebanga leshumi waya kuNinalume eNtshona Koloni ngeliyokuqhubela phambili ngezifundo zakhe .Ngelishwa kwanyanzeleka ukuba aphume phakathi ngenxa yokuvela kwesini sakhe kuninaLume.Akrakra ke amanzi,Umceli mngeni wokungabinandawo yokuhlala nowokungaphangeli awuzange uvale ukuba angaphandi ngesini sakhe.uye wavolontiya njenge counselor kwi OVC’s ekwa coordinator kwi outreach programs zeMercy Ministries Project iminyaka emithathu.

Uyewacela umngeni kwinkozo yamaRabe I JL Zwane,egxile kwi Human sexuality kunye ne Christianity kulapho ke wamkelekayo wabe sele edibana noGender DynamiX organization ethe yamnceda ekuzazini. Ukuba yi Trans person ngoyena mceli mngeni kumndeni, kwizihlobo,amaqabane nakumphakathi. Akadinwanga ke ukudadela enzulwini elukholweni wafaka isicelo sokwamkeleka emanyanweni lamadoda aseRabe akukhange kubelula kodwa ke uThixo unabantu bakhe ngamaxesha onke,ngoku usemanyanweni ulindelwe kukunxitywa ngokusesikweni.

Ngoku usebenza kwaGender DynamiX akayekanga ukuvulela amathuba abanye abantwana abaneengxaki ngesini sabo ndawonye nabazali nomphakathi ngokuthi abhale amabaliadlalwa eqongeni angemiceli mngeni kwintlalo ye LGBTI’s ukulungiselela imeko yolwazi.Unomnqweno wokwenza ngokusemandleni wakhe ukuphumelelisa lenjongo.

English version of Charlie's Bio 

Charl Marais

Media Officer

Charl Marais is a fully transitioned Transman. He has been living and working full-time as a man for the last eighteen years. Charl qualified as a teacher in 1975 and in 1981 qualified as a journalist. He worked as a journalist for more than twenty years until bad health made full time work impossible. He is also co-editor of the book TRANS – Transgender Life Stories From South Africa. Currently he works as the Newsletter Editor at Gender DynamiX.


Charl has participated in various Gender DynamiX events, including the Body Map Workshop and the Strategic Planning Sessions.

Charl grew up on the Cape Flats, close to where the Gender DynamiX offices are. When not at work or online, Charl enjoys a good mystery or suspense novel while having soft music in the background. A bit of a homebody and somewhat of an introvert, Charl admits to becoming more sociable since attending the T-Junctions, the Gender DynamiX trans social group.

 

Digg!Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Spurl!Wists!Simpy!Newsvine!Furl!Fark!Blogmarks!Yahoo!Ma.gnolia!FeedMeLinks!
 

Online Community

 
 
 
 
       
 
Home | About us | Projects | Articles | Resources | Community | FAQ | Gallery | Search | Sitemap | Contact

© 2007 Gender DynamiX | Copyright/Disclaimer | Privacy Policy | Webmail Access (Staff) | Webmail Access (Users)
Gender DynamiX South Africa: The first African organisation solely for the transgender communtity. Committed to provide resources, information and support to transgender people, their partners, family, employers and the public.

 
   
kilometre